forbehold

BlueSky Riviera SL, CIF B93448021; Avenida Ricardo Soriano 65, 29601 Marbella, Málaga, Spania.

Innholdet på denne websiden er kun ment som veiledende informasjon som kan ha feil og mangler. Informasjonen inkludert priser kan bli endret eller slettet uten forvarsel.

Blue Sky Riviera S.L. fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller ulemper, både direkte og indirekte som følge av bruk av innhold på dette nettstedet. Alt innhold inkludert tilbud, spesifikasjoner, illustrasjoner, documenter eller videoer er ikke bindende og uten forpliktelse. Blue Sky Riviera forbeholder seg retten til å endre eller slette deler av- eller hele innholdet, inkludert alle tilbud og priser, uten forvarsel.

Skatter, avgifter og andre kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom er utelukkende kjøpers ansvar. Provisjon for salg av eiendom betales av selger i henhold til Spansk lov.

nedlasting
av brosjyre

Vennligst klikk under for å laste ned Blue Sky Riviera brosjyren som PDF:

Last ned nå

Ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere for ytterligere informasjon om Blue Sky Riviera.

Kontakt oss